Regulamin

REGULAMIN “SLIDE CANOPY”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ● Regulamin określa zasady świadczenia przez OGRODOWE PERGOLE Mateusz Owczarek i Agnieszka Strzelczyk s.c. w dalszej części regulaminu zwanej “ SLIDE CANOPY “ usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci formularza zamówień dostępnego na stronie Serwisu. ● Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: ● “ SLIDE CANOPY “ - OGRODOWE PERGOLE Mateusz Owczarek i Agnieszka Strzelczyk s.c. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Wincentego Siwca 3 , 42-612 o nadanych numerach NIP 6452554562 , REGON 369419316 ; ● Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.slidecanopy.pl , www.slidecanopy.com ; ● Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych przez firmę “ OGRODOWE PERGOLE s.c.“ ; ● Zamówienie – zamówienie na wykonanie wyrobów oferowanych przez “ OGRODOWE PERGOLE s.c.“ złożone za pomocą Formularza zamówień; ● Formularz zamówień – dokument elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia pod adresem www.slidecanopy.pl , www.slidecanopy.com; ● Regulamin – niniejszy dokument; ● Umowa – umowa na wykonanie robót stolarskich/ogrodowych zawarta pomiędzy “ OGRODOWE PERGOLE s.c.“ a Klientem po uprzednim złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówień.

§2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ● Zamówienia na wykonanie wyrobów oferowanych przez “ SLIDE CANOPY “ można składać: – telefonicznie pod numerem: +48 507724219, – poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: slidecanopy@gmail.com, – poprzez Formularz zamówień dostępny w Serwisie – osobiście w siedzibie “ SLIDE CANOPY “. ● Przystąpienie przez “ SLIDE CANOPY “ do realizacji zamówienia następuje po zawarciu Umowy oraz wpłacie na numer bankowy wskazany przez “ SLIDE CANOPY “, wyznaczonej wartości wynagrodzenia określonego w Umowie. ● Formy płatności za złożone zamówienie: - PayPal, – gotówka, – przelew bankowy na numer bankowy wskazany przez “ SLIDE CANOPY “. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. ● Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§3. CENY PRODUKTÓW, KOSZTY I CZAS DOSTAWY ● Ceny zamieszczane w Serwisie oraz w umowie przy oferowanym przez “ SLIDE CANOPY “ produkcie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT 23%) i podawane są w złotych polskich. ● Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach dostawy. ● Koszty dostawy doliczane są indywidualnie do wynagrodzenia za wykonanie zamówionych produktów i ponosi je Klient. ● Koszty dostawy ustalane są z Klientem indywidualnie w Umowie w zależności od miejsca docelowego. ● Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem własnego transportu “ SLIDE CANOPY “ lub firmy kurierskiej. ● Czas realizacji zamówienia ustalany jest z Klientem indywidualnie w Umowie.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§4. UŻYTKOWANIE ● W zależności od warunków atmosferycznych oraz częstości korzystania z systemu zwijanego zadaszenia lub systemu zasłonek bocznych, raz lub kilka razy w sezonie może być konieczne smarowanie stalowych linek ‘suchym smarem’ np. preparatem do amortyzatorów rowerowych w spray’u z dodatkiem teflonu lub silikonu - poprzez nałożenie preparatu na linki stalowe - w celu uzyskania lepszego poślizgu karabińczyków na linkach. Na przestrzeni całego roku linki stalowe ‘pracują’ i mogą się rozciągać lub ściągać - w związku z tym zaleca się, aby raz na jakiś czas sprawdzać naciąg linek stalowych i w razie konieczności dokonać większego lub mniejszego naciągu. ● Do czyszczenia zabrudzeń na materiale użytym w Systemie zwijanego zadaszenia materiałowego oraz Systemie zasłonek bocznych należy używać ciepłej (30*C) wody z roztworem szarego mydła, lub delikatnych pianek do czyszczenia tapicerki meblowej, samochodowej. W żadnym razie NIE WOLNO używać do czyszczenia myjek ciśnieniowych typu karcher- może to spowodować przedarcie, naruszenie struktury impregnacji tkaniny. Materiału NIE WOLNO prać w pralce automatycznej, używać wybielaczy, środków żrących oraz prasować żelazkiem. ● W zależności od warunków atmosferycznych, aby zachować odpowiednie właściwości techniczne drewna oraz właściwości wizualne - konieczne jest raz na kilka-kilkanaście miesięcy powtórne impregnowanie drewna środkami przystosowanymi do tego celu.

§5. REKLAMACJE ● Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy dostarczony produkt jest wadliwy, niezgodny z zamówieniem lub w trakcie jego eksploatacji pojawią się wady, istotnie uniemożliwiające korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. ● Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty realizacji zamówienia. ● Reklamację można złożyć w dniu dostawy (w obecności osoby dostarczającej zamówienie lub kuriera) lub w formie listownej na adres firmowy “ SLIDE CANOPY “. ● Reklamacja powinna zawierać w szczególności: – numer zamówienia lub umowy wraz z jego datą, – opis problemu będącego podstawą reklamacji, – dane Klienta, – zdjęcia obrazujące uszkodzenie. Gwarant - “ SLIDE CANOPY “ może poprosić o wysłanie kurierem (na koszt klienta- kupującego) fragmentu lub całości produktu, aby przeprowadzić ekspertyzę. ● “ SLIDE CANOPY “ niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego- otrzymania przesyłki kurierskiej z wadliwym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, w terminie do 30 dni roboczych towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. ● Z chwilą złożenia zamówienia i akceptacji regulaminu Klient uznaje fakt, iż drewno jest materiałem naturalnym i podlega wpływowi czynników zewnętrznych, w wyniku których mogą pojawić się pęknięcia, wygięcia, przebarwienia, zniekształcenia, zmiana koloru drewna, wyciek żywicy. Pęknięcia, zniekształcenia te w żaden sposób nie wpływają na ogólną wytrzymałość wyrobów i nie podlegają reklamacji. Poszczególne elementy pergoli po pomalowaniu impregnatem mogą różnić się od siebie nieznacznie kolorem, odcieniem, nasyceniem - wynika to z faktu iż każdy element drewna może różnić się od siebie- pochodzić z innego drzewa, mieć inne usłojenie, swój naturalny odcień,zabarwienie drewna. ● Kolory impregnatu drewna oraz materiału użytego do produkcji systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemu zasłonek bocznych prezentowane na wzornikach kolorystycznych na stronie internetowej (OBRAZ KOLORU TKANINY NA MONITORZE MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTEJ BARWY) lub podczas dokonywania pomiarów u klienta mogą w rzeczywistości różnić się nieznacznie - różnice te nie są motywem do reklamacji przez klienta. ● Materiał wykorzystany do Systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemu zasłonek bocznych, na przestrzeni czasu może zmieniać swój odcień (zżółcenie, zblaknięcie)- narażona na ten efekt jest zwłaszcza pierwsza falbanka zadaszenia- efekt ten w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność systemu i nie będzie podstawą do reklamacji. ● Konstrukcje drewniane - pergole wykonane przez WYKONAWCĘ NIE SĄ przystosowane do późniejszego montażu zadaszeń stałych z np. poliwęglanu, szkła hartowanego, dachówki, huśtawek, hamaków - wszelkie przeróbki konstrukcji ZAMAWIAJĄCY wykonuje na własne ryzyko. ● System zwijanego zadaszenia materiałowego działa na zasadzie “roletki rzymskiej’ tj.pociągania za linkę w jedną lub drugą stronę zamykając zadaszenie lub otwierając. Siła, którą trzeba włożyć w rozwijanie/zwijanie zadaszenia jest dosyć duża i wzrasta proporcjonalnie do powierzchni zadaszenia - im powierzchnia większa tym więcej siły trzeba włożyć w zwijanie/rozwijanie zadaszenia, jednak nie jest na tyle duża, aby dorosła osoba nie dała sobie rady z otwarciem/zamknięciem systemu zwijanego zadaszenia materiałowego. Trudność ta nie będzie uznawana jako motyw do reklamacji. ● Montaż Systemu zwijanego zadaszania polega na zamontowaniu kilku linek stalowych pomiędzy 2 przeciwległymi belkami konstrukcji oraz odpowiedniego ich naciągu. W zależności od przekroju-jakości belek drewna, stali, aluminium, muru, elewacji może dojść do mniejszego/większego efektu wciągania się 2 belek nawzajem do środka konstrukcji - KLIENT zamawiając System zwijanego zadaszenia z usługą lub bez usługi montażu przez “ SLIDE CANOPY “ jest świadomy i akceptuje ryzyko wystąpienia “wciągania belek”. ● System zwijanego zadaszenia materiałowego oraz system zasłonek bocznych przeznaczony jest do sezonowej ekspozycji (wiosna, lato) i nie nadaje się do całorocznego użytkowania(system nie jest dostosowany do obciążenia śniegiem, warstwą zalegających liści, gałęzi) oraz do użytku w temperaturze poniżej 0*C oraz podczas opadów gradu. System zwijanego zadaszenia materiałowego- po rozwinięciu przystosowany jest do użytku przy prędkości wiatru nie przekraczającej 25 km/h - lekki wiatr, oraz przy lekkim deszczu przy większym wietrze, deszczu system należy zwinąć. System nie jest przystosowany do użytku podczas silnych wiatrów, opadów deszczu, śniegu oraz gradu. System zwijanego zadaszania NIE JEST systemem w 100% wodoszczelnym, dookoła konstrukcji występują ok 3-5 cm “luki, przerwy” na elementy montażowe przez które mogą wpadać krople deszczu. Przy silnej ulewie deszczu może dojść do efektu przesączania kropel wody od strony dolnej zadaszenia. Materiał po zdemontowaniu na czas jesień/zima należy całkowicie wysuszyć a następnie przechowywać w suchym przewiewnym miejscu w temperaturze powyżej 0*C. ● Za wady dostarczonego produktu nie są uznawane zmiany w jego wyglądzie lub funkcjonowaniu wynikające tylko z jego normalnego zużycia. Rękojmią i gwarancją nie są ponadto objęte powstałe podczas użytkowania zabrudzenia materiału, z którego wykonany jest system zwijanego zadaszenia materiałowego oraz system zasłonek bocznych, znaki powstałe po zagięciach tkaniny, efekt falowania/jodełkowania tkaniny powstającego najczęściej na szwach, zgrzewach bądź krawędziach bocznych materiału – co jest normalnym następstwem zwiększenia grubości tkaniny w tych miejscach, a także wydłużenie i zniekształcenie krawędzi bocznych i tkaniny poszycia będące wynikiem zbyt intensywnego użytkowania a ponadto wszelkie uszkodzenia spowodowane silnym wiatrem, uderzeniami, wilgocią, działaniem cieczy, chemikaliów, środków czyszczących i innych substancji, na których działanie użytkownik naraził towar wbrew Instrukcji. Materiał użyty do produkcji systemu zwijanego zadaszenia oraz systemu zasłonek bocznych może posiadać niejednolitą powierzchnie warstwy impregnacji - wyglądającej patrząc pod słońce jak efekt ‘moro, niejednolity kolor, przebarwienia’, dopuszczalny jest również brak pojedynczych nitek splotu materiału, zdublowanie- miejscowe zgrubienie nitek splotu lub warstwy impregnacji, wtopione w warstwę impregnacji cieniutkie włoski, małe plamki(nie większe niż łebek od szpilki), białawe “zagniecenia na warstwie impregnacji” w miejscach gdzie materiał był narażony na zagniecenie podczas produkcji/transportu oraz mikrodziurki - nie pozbawiające w żaden sposób funkcji jaką mają pełnić system zwijanego zadaszenia materiałowego oraz system zasłonek bocznych. ● Gwarancja nie obejmuje trwałości koloru tkaniny wykorzystanej do produkcji Systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemu zasłonek bocznych. Dopuszczalne jest starzenie się (blaknięcie, płowienie, zmiana zabarwienia) na fragmentach lub całości tkaniny pod wpływem oddziaływania warunków atmosferycznych, zanieczyszczeniami atmosferycznymi, fitosanitarnymi, poplamieniem przez zwierzęta, wadliwym montażem przez zamawiającego. ● Firma “ SLIDE CANOPY “ nie bierze odpowiedzialności za produkty stron trzecich, nawet wtedy, gdy są one pokazane lub sprzedawane razem z produktami marki “ SLIDE CANOPY “. ● Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że za produkt zapłacono zgodnie z warunkami płatności, ustalonymi w umowie. ● Naprawa lub wymiana Wyrobu na wolny od wad nie przedłuża terminu obowiązywania pierwotnej gwarancji. ● O powyższych właściwościach Systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz systemu zasłonek bocznych Zamawiający został poinformowany i nie będzie domagał się w związku z tym żadnych roszczeń w razie uszkodzenia pergoli, elewacji budynku, systemu zwijanego materiałowego zadaszenia, systemu mocowań. “ SLIDE CANOPY “ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wyrządzenie szkód osobom trzecim za nie zastosowanie się przez Zamawiającego do zasad korzystania z systemu zwijanego zadaszenia materiałowego oraz z systemu zasłonek bocznych. ● Siła wyższa. W razie zajścia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli “ SLIDE CANOPY “, na których wystąpienie nie miał wpływu i którym nie mógł on zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (Siła wyższa), zaistniałych po zawarciu umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub w części - gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 15 dni kalendarzowych “ SLIDE CANOPY “ ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej. Oświadczenie o rozwiązaniu może zostać złożone w ciągu 15 dni od zajścia przesłanek określonych w zdaniu poprzedzającym. O zaistnieniu okoliczności uznanych za Siłę wyższą “ SLIDE CANOPY “ zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO. ● Reklamacje uszkodzeń mechanicznych, które powstały z winy Klienta nie będą uwzględniane. ● W przypadku niestosowania się do zaleceń “ SLIDE CANOPY “, związanych z właściwą pielęgnacją Systemu zwijanego zadaszenia materiałowego, systemu zasłonek bocznych oraz konserwacją drewna, reklamacje nie będą uwzględniane. ● Przesyłki zwrotne wysyłane na adres “ SLIDE CANOPY “ bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI ● Administratorem danych jest “ SLIDE CANOPY “. ● Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie prowadzonej przez “ SLIDE CANOPY “ oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez “ SLIDE CANOPY “. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. ● Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. ● Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji Umowy lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez “ SLIDE CANOPY “. ● Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. ● Klienci “ SLIDE CANOPY “ mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§7. PRZEPISY KOŃCOWE ● “ SLIDE CANOPY “ ma prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez “ SLIDE CANOPY “, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Serwisu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. ● Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a “ SLIDE CANOPY “ zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). ● W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Umowy oraz przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. ● Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl